Бид үргэлж тантай хамт.

Конкукийн Их сургуулийн Эрүүл мэндийн Төвийн зургуудтай танилцах

Эмчилгээний тасгууд

Эдгээр нь Конкукийн Их сургуулийн Эрүүл мэ
ндийн төвийн эмчилгээний тасгуудын тухай
мэдээлэл юм.

Олон улсын эмчилгээний төв

Солонгосын шилдэг эрүүл мэндийн байгууллага САМСУ
НГ Сөүл эмнэлэг өвчтөнүүдийг хүнд өвчнөөс нь ангиж
руулж, тэнхрүүлэхдээ хэлтэс тас
аг болгоноо ашигладаг өвчтөн
төвтэй, цогц эмчилгээний...

more +

Эрүүл мэндийн төв

Конкукийн Их сургуулийн Эрүүл мэндийн Тө
в нь таны болон танай гэр бүлийн эрч хүчтэ
й, эрүүл ирээдүйн төлөө
тантай үргэлж хамт байх
болно.

more +
үлээн авах Газрын зураг Чунжу эмнэлэг

Яаралтай үеийн холбоо

Ажлын өдөр :
09:00 ~ 12:00
Амралтын өдөр :
13:00 ~ 17:00
Tel :
+82 2 2030 8363

Шинэ мэдээ

Конкукийн Их сургуулийн Эрүүл мэндийн Төвийн олон нийттэй харилцах хэсгийн видео

Close